ELINSTALLATION

Allt från idé till en färdig lösning.

OM HEAX ELINSTALLATION

Vi har heltäckande kunskap inom elentreprenad och elprojektering. Vi bygger hållbara anläggningar med långsiktig förvaltning när det gäller drift, underhåll och ekonomi.

Tillsammans med samarbetspartners och kund jobbar vår erfarna organisation framgångsrikt med gemensam målbild i varje unikt projekt.

Fokus är att alltid hitta kostnadseffektiva, energieffektiva och hållbara lösningar för våra kunder.

ERFARENHET

Vi anpassar varje projekt efter de unika förutsättningarna.
Vår erfarenhet inom projektering, projektledning, inköp och platsledning gör att vi vet vad som krävs.

Vi sätter ihop rätt team med spetskompetens och erfarenhet som passar ert projekt. Det skapar rätt förutsättningar, trygghet och kvalitet från projektidé till färdigt projekt.

SÄKER INVESTERING

Vår erfarenhet är att resultatet alltid blir bättre om man förbereder sig väl. Därför rekommenderar vi våra kunder att genomföra en förstudie tillsammans med oss innan projektet påbörjas.

En förstudie är en riskinventering som syftar till att ge korrekt underlag till beställare och utförare av projekt.

Den ger svar på projektets ekonomiska, tekniska och tidsmässiga förutsättningar med målet att minimera risk och maximera avkastning.

TRYGGHET HELA VÄGEN

Förstudien innebär att vi noggrant går igenom din kalkyl och skapar förutsättningar för att vi ska kunna leverera det resultat du vill ha, utan kostsamma överraskningar.

Många gånger identifieras även nya möjligheter som kan öka intäktssidan. När förstudien resulterar i att avkastningsmålen kan nås, tar vi oss an uppdraget och tar nästa steg tillsammans.

HÅLLBARHET

På HEAX tycker vi att hållbarhet måste finnas i varje led, från den första dagen i projekteringen till den färdiga anläggningen.

Det är vårt ansvar för att utvecklingen av projektet sker med största miljöhänsyn, för när vi sen lämnar över anläggningen till dig vet vi att du har alla möjligheter att skapa en hållbar vardag.

FLEXIBILITET

Med stor erfarenhet, yrkeskunniga hantverkare och stort engagemang levererar vi en bra produkt och ger trygghet genom hela processen.

När du anlitar oss för elarbeten så får du alltid en skräddarsydd lösning.
Ingen anläggning är den andra lik!

Kontorsanpassning?

Vi hjälper dig hela vägen, från projektering till installation.